Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου η εκπαίδευση των γονέων/κηδεμόνων στο φροντιστήριο μας για την χρήση του online συστήματος ενημέρωσης για την πρόοδο των παιδιών στα μαθήματα μας. Μέσα από την πλατφόρμα μας, μπορούν οι γονείς να ενημερώνονται για τις παρουσίες, τις επιβραβεύσεις και επισημάνσεις των καθηγητών, μπορούν να διαβάσουν τυχών σημειώσεις για το μάθημα της ημέρας καθώς επίσης και να κατεβάσουν έντυπα που αφορούν το μάθημα ή τους μαθητές για κάθε μάθημα. Επίσης, μπορούν να δουν το ωρολόγιο πρόγραμμα των παιδιών καθώς επίσης και πληροφορίες για τις πληρωμές των διδάκτρων.

Εκ του Φροντιστηρίου

Go to top