Ολιγομελή τμήματα

Τα τμήματα μας είναι ολιγομελή, από 4 μέχρι 8 μαθητές, με τον κάθε μαθητή να έχει τον δικό του προσωπικό υπολογιστή όπου κρίνεται αναγκαία η εμπλοκή της τεχνολογίας. Προετοιμάζουμε τους μαθητές μας για τις αναγνωρισμένες εξετάσεις του Cambridge. Για τους μικρούς μας φίλους όπου ξεκινούμε μαζί το μεγάλο ταξίδι της εκμάθησης της Αγγλική γλώσσας χρησιμοποιούμε ειδικά μέσα όπου κάνουν το μάθημα πιο ενδιαφέρον δίνοντας τα ανάλογα κίνητρα έτσι ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Υπάρχει στενή παρακολούθηση του κάθε μαθητή ξεχωριστά και συχνή επαφή με τον κηδεμόνα και αντιμετωπίζουμε το κάθε τι ξεχωριστά για τον κάθε ένα μικρό μας φίλο. Στόχος μας να κάνουμε τους μαθητές μας να αγαπήσουν το μάθημα. Με αυτό τον τρόπο πετυχαίνουμε το 100% των δυνατοτήτων του κάθε μαθητή μας.

Ανάπτυξη κριτικής σκέψης

Παράλληλα με την εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας, δίνουμε το έναυσμα στους μαθητές μας να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη μέσα από το μάθημα, κάνοντας το ακόμη πιο ενδιαφέρον. Η σύγχρονη εκπαίδευση βασίζεται στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των παιδιών, έτσι κι εμείς ακολουθούμε συγκεκριμένες μεθοδολογίες και εργαλεία που συντείνουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Από 'Α Δημοτικού - Speaking, Reading, Writing and Listening

Ενθαρρύνουμε τους γονείς να ξεκινήσουν τα παιδιά τους από την Ά Δημοτικού έτσι ώστε μεγαλώνοντας να αποκτήσουν περισσότερη εξοικείωση. Οι μαθητές μας από το πρώτο κιόλας επίπεδο, διδάσκονται και εξετάζονται παράλληλα στην ομιλία, γραφή, διάβασμα και ακουστικό. Μέσα στην τάξη, περιορίζουμε σε μεγάλο βαθμό την Ελληνική γλώσσα για περισσότερη εξοικείωση.

ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Παράλληλα προσφέρουμε μαθήματα, είτε κατ' ιδίαν (private) είτε σε μικρά τμήματα από 4 μέχρι 8 μαθητές, με τον κάθε εκπαιδευόμενο να έχει τον δικό του προσωπικό υπολογιστή όπου χρειάζεται.  Προετοιμάζουμε τους εκπαιδευόμενους μας για τις αναγνωρισμένες εξετάσεις του Cambridge σε όλα τα επίπεδα. Όλα τα τμήματα για ενήλικες είναι ταχύρυθμα σε προκαθορισμένες ελκυστικές τιμές για κάθε πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στο φροντιστήριο μας στο τηλέφωνο 25102240. 

Go to top