Η γραφή της γλώσσας είναι αυτή που θα μας βοηθήσει στα μέγιστα της εμπέδωσης της. Γράφοντας, παράλληλα διαβάζουμε στο μυαλό μας αυτό που γράφουμε και με αυτό τον τρόπο τα παιδιά πολλές φορές στις αρχές της εκμάθησης της γλώσσας να είναι λίγο αργά σε θέμα ταχύτητας, όμως δεν εμπνέει καμία ανησυχία. Αυτό γίνεται αφού ακόμη δεν έχουν συνθήσει την δεύτερη γλώσσα και με την πάροδο του χρόνου που θα εξοικειωθούν με αυτή, θα βελτιωθεί και η ταχύτητα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την εκμάθηση της μητρικής γλώσσας, αλλά επειδή ξεκινάνε από μικρά να την μαθαίνουν εξοινειώνονται πιο εύκολα. Ακόμη ένας λόγος που συστήνουμε στους γονείς να ξεκινήσουν όσο το δυνατό νωρίτερα την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στο φροντιστήριο μας στο τηλέφωνο 25102240. 

Go to top