Το ακουστικό κομμάτι είναι αυτό που μας βοηθάει περισσότερο στην επικοινωνία. Η Αγγλική γλώσσα χρησιμοποιείται από πολλές χώρες όπως ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά, Αυστραλία, Αφρική κτλ. Η κάθε χώρα έχει και την δική της προφορά και ιδιαιτερότητα και από την ομιλία και μόνο καταλάβεις και την καταγωγή. Η Κύπρος που είναι ένα πολύ μικρό νησί και θα βρούμε διαφορές στην προφορά από πόλη σε πόλη.

Αυτό όμως δεν σημαίνει πως μας δυσκολεύει να επικοινωνήσουμε αφού η βάση της Αγγλικής γλώσσας θεωρείται το Ηνωμένο Βασίλειο. Έτσι κι εμείς, χρησιμοποιούμε στην τάξη διάφορα ακουστικά μέσα και διαλόγους κατευθείαν από Ηνωμένο Βασίλειο, με τα παιδιά να μαθαίνουν και να εξοικειώνονται με την προφορά και το ακουστικό.

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στο φροντιστήριο μας στο τηλέφωνο 25102240. 

Go to top